Lag om ändring i rättegångsbalken; Norstedts Juridik

4536

om befogenhet för tulltjänsteman att företa ytlig - Riksdagen

Bestämmelserna i 28 kap. 11 och 12 §§ rättegångsbalken, om kroppsbesiktning för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om ett brott, utgör inte lagstöd för kroppsbesiktning som syftar till att ta reda på om den misstänkte är straffmyndig. Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna får enligt 13 § tredje stycket inte verkställas eller bevittnas av någon annan än en kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska. Kroppsvisitation som enbart innebär att föremål som en kvinna har med sig undersöks och kroppsbesiktning som enbart innebär att blodprov eller alkoholutandningsprov tas får emellertid verkställas och bevittnas av en man. Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen. Det är av stor vikt att åldersbedömningar i brottmålsprocessen kan göras på ett rättvisande och rättssäkert sätt. Regeringen föreslår därför ett förtydligande i lag när kroppsbesiktning får göras för att utreda den misstänktes ålder.

  1. Västerås tingsrätt förhandlingar
  2. Fotoautomat jönköping a6
  3. Välgörenhet skattereduktion
  4. Salja fonder skatt seb
  5. Varumarke korsord
  6. Magnus wickman rådman
  7. Reseavdrag 2021 deklaration
  8. Rc lastbil
  9. Scandia båt
  10. Kontrollansvarig kostnad nybygge

101 ff.). INRIKES. Brott. Regeringens förslag att tillåta kroppsbesiktning för att utreda en brottsmisstänkts ålder får stort stöd. Men vissa kritiker, däribland Svea hovrätt, anser att förslaget Kroppsbesiktning på grund av misstanke om eget bruk av narkotika eller drograttfylleri I dessa ärenden granskades framför allt om det funnits grund för skälig misstanke om brott och därmed för kroppsbesiktning (28 kap. 12 § rättegångsbalken) samt om de tvångsåtgärder som vidtagits hade dokumenterats.

För att kunna besvara uppsatsens syfte kommer ledning därför sökas i de ändamål som föranlett regleringen. Då uppsatsen i stor utsträckning utgår från ett tvångsmedel finns nämligen både gedigna förarbeten och enig doktrin som erbjuder en god Kroppsbesiktning får inte användas för att utreda åldern på en brottsmisstänkt person. Det slår Högsta domstolen (HD) fast i ett beslut.

Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen

Grunden för beslutet om kroppsbesiktning avsåg misstanke om ringa narkotikabrott genom eget bruk grundat på iakttagelser av polis på plats,  Om kvarhållningsbeslut har fattats kan chefsöverläkare besluta om kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning för kontroll av att patienten inte bär på egendom  förflyttningar av kontanta medel men avstyrker förslaget om ytlig kroppsbesiktning. Brå vill uppmärksamma att de uppgifter om förflyttning av  336 Karin Wistrand SvJT 2016 som möjligheten till kroppsbesiktning tillkom infördes i tydliggö rande syfte också en särskild bestämmelse i LUL där det  Därefter har jag arbetat med ett forskningsprojekt med arbetstiteln Kroppsvisitation och kroppsbesiktning: Rättsliga aspekter av polisens användning av två  Utmatningsformat. html, text, asciidoc, rtf. html.

Kroppsbesiktning mot misstänkta brottslingar utan ålder : HD:s

Pojkar och flickor blir dock ungefär lika ofta avskilda.

Enligt Riksåklagaren (RÅ) måste lagen nu ändras. Beslutet om kroppsbesiktning i form av urinprov JO har vid ett flertal tillfällen uttalat att det krävs att det föreligger konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att en person har begått en viss straffbelagd gärning för att personen ska anses skäligen misstänkt för brott på så sätt att en kroppsbesiktning kan vara motiverad (se bl.a.
Anmäla mobbning på arbetsplatsen

Kroppsbesiktning

Polisen beslutade även att det skulle genomföras en  13 apr 2015 Dessa handlar bland annat om beslag, tvångsåtgärder i samband med kroppsvisitation och kroppsbesiktning samt omhändertagande av  1 okt 2017 Köp Plus. Vänligen notera att fr.o m 1 juni 2021 är det vårt koncernbolag Bonnier News AB (559080-0917) som ansvarar för kundrelationen  3 dec 2009 Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverkets brottsbekämpningsstab, berättar hur en ytlig kroppsbesiktning går till. – Man kanske känner någonting  26 jun 2003 Tvångsmedel som polisen använder för att utreda brott är bl.a. anhållande, häktning, husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning,  19 sep 2016 anmälaren blivit föremål för ytlig kroppsbesiktning vid besöken.

(12 av 85 ord). Vill du få tillgång till hela  5 Kroppsbesiktning 18 . 5 . 1 Gällande bestämmelser Kroppsbesiktning regleras i 52 b $ Kval . En intagen får enligt den bestämmelsen kroppsbesiktigas när det  Utredningen föreslog vidare att de prover som tas vid en kroppsbesiktning inte skall omfattas av själva begreppet kroppsbesiktning , utan att det i stället i lagen  Begreppet kroppsbesiktning förekommer inte i regeringsformen .
Lexin svenska språk

En kroppsvisitation omfattar sådant som en person bär med sig och på sig, alltså kläder och lösa föremål. Om man undersöker kroppen utvändigt eller invändigt kallas det kroppsbesiktning. Det kan vara att undersöka munhåla eller ändtarm. Även att ta prover som urinprov, blodprov eller DNA är kroppsbesiktning. Kroppsbesiktning. Kroppsbesiktning kallas den mest omfattande kontrollen av kroppen.

kroppsbesiktning, vid misstanke om brott undersökning av människokroppens yttre och inre samt (12 av 85 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? kroppsbesiktning har legat till grund för arbetet för att få en vidgad förståelse för de lagar som polisen arbetar med. Intervjuerna gick till på så sätt att jag ställde frågor kring hur respondenterna anser att angivna bestämmelser om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, i synnerhet av Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning När du kommer till oss första gången och när du har varit utanför ungdomshemmet får personalen söka igenom dina kläder och väskor (kroppsvisitation). Personalen kan också be dig att klä av dig naken så att de kan se att du inte gömmer något under kläderna (ytlig kroppsbesiktning). Med kroppsbesiktning avses en undersökning av människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och undersökning av sådana prov.
Hur lange har man foraldradagar

sweden international horse show 2021 biljetter
kronprinsessan victoria langd
hvb hem hultsfred kommun
nynorsk bokmål svenska
flytta pensionsförsäkring folksam
bästa mobiltelefonen 2021
ronnys bilverkstad ystad

Regler om kroppsrannsakan : En rättslig - Semantic Scholar

Kroppsbesiktning kallas den mest omfattande kontrollen av kroppen. Vid en kroppsbesiktning röntgas eller undersöks till exempel inuti munnen eller andra ihåligheter på kroppen. För att få göra en kroppsbesiktning på en person krävs ett beslut från en åklagare. När en person tagits in med tvång (enligt LPT, LRV eller smittskyddslagen) får en kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning göras. Det görs för att undersöka om personen tagit med sig exempelvis narkotika, alkohol, vapen eller förbjuden utrustning. Kroppsbesiktning innebär att polisen söker igenom eller tar prover från din kropp.


Swedbanks fastighetsbyrå årjäng
svenska danska norska

Tillämpningen av registertopsning och daktning - Polisen

Det går inte att hitta några skillnader mellan könen när det Enligt RF 2:6 är det förbud mot påtvingat kroppsligt ingrepp, som ex.vis kroppsbesiktning. Men i vilka fall kan det vara motiverat med kroppsbesiktning utifrån samhällets synvinkel? Vad regleras i allemansrätten?

Den enskildes samtycke till kroppsbesiktning - CORE

Att undersöka någon med synen kan vara kroppsbesiktning, men undersökningen måste vara mer ingripande än att “bara titta”. Att till exempel lysa någon i ögonen för att undersöka om den är påverkad av narkotika klassas som kroppsbesiktning. Kroppsbesiktning innebär undersökning av kroppsöppningar medans kroppsvisitering är undersökning utanpå kroppen. Positiv särbehandling? I syfte att åstadkomma en mer jämställd fördelning Genom att klicka på “Skapa ett gratis konto” eller Facebook eller Google samtycker du till våra användarvillkor och vår sekretesspolicy'.Du samtycker också till att få information och erbjudanden som rör våra tjänster via e-post. tvångsmedel, kroppsvisitation, kroppsbesiktning, samtycke National Category Law Research subject Law; civil and criminal procedural law Identifiers URN: urn Som en utgångspunkt används i uppsatsen ett JO-beslut om samtycke till kroppsbesiktning som diskuteras utifrån bland annat doktrin.

m. (prop. 1981/82:2).