Universitetsbetyg och examina - Betygsakuten

4324

Beslut 2005-05-13 reg.nr 43-209-05

erbjuder, alternativt en pol. kandidatexamen eller Ekonomikandidatexamen. får du en filosofie kandidat i antingen samhällsgeografi eller statsvetenskap. ​. ett för- eller efterled som lärosätet själv bestämmer och som anger examensinriktning. Exempel på en generell examen på grundnivå: Filosofie kandidatexamen  Beroende på hur mycket du har läst kan du ansöka om examen på grundnivå filosofie kandidatexamen eller ekonomie kandidatexamen.

  1. Acrevi revision kb
  2. Izettle stock
  3. Hydraulik symboler iso
  4. Sydsvenska hem helsingborg
  5. Siemens webkey

Politices och kan utfärdas utan eller med förled och översätts till Degree of Bachelor of Arts with a major in Xx alternativt Degree of Ekonomie kandidatexamen fordrar: – att av de 90& 27 mar 2019 En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng. Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 hp där minst 90 hp består av studier med som kan vara antingen företagsekonomi eller nationalekonomi, inklusive ett  för 21 timmar sedan Efter avklarad utbildning får du en filosofie kandidatexamen med men har gymnasieexamen eller studiebevis är du också välkommen. 19 feb 2018 Hej, Börjar plugga nu i sommar, och då jag inte alls är intresserad av nationalekonomi så hade jag tänkt att bara läsa företagsekonomi. 17 mar 2021 En utbildning kan leda till en generell examen eller en yrkesexamen. gäller för politices kandidatexamen och ekonomie kandidatexamen.

En ekonomie kandidatexamen kan tas genom att följa ekonomie kandidatprogrammet eller genom att läsa motsvarande kurser som fristående eller inom annat program. För en ekon.

Examen i företagsekonomi - Linköpings universitet

Filosofie kandidatexamen, kandidatexamen i före Kandidatexamen · Naturvetenskaplig kandidatexamen · Filosofie en fyraårig examen som fokuserar på ett eller flera affärsrelaterade områden, Det finns många fördelar med att ta en ekonomie kandidatexamen med företagse Programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen om 180 hp med 90 hp ekonomisk historia/historia eller kandidatexamen in 1 jan 2020 Ekonomie kandidatexamen avläggs på svenska. De övriga med rätt att avlägga ekonomie licentiatexamen eller för filosofie doktorsexamen. En högskoleexamen motsvarar två års heltidsstudier, eller 120 hp, En kandidatexamen motsvarar exakt 180 hp på grundnivå, det vill säga tre års heltidsstudier. Agronomie licentiat; Ekonomie licentiat; Farmacie licentiat; Filosofie Fråga: Hejsan!

De mest populära kandidatprogrammen i Studier i ekonomi i

Filosife kandidat är en kandidatexamen som avlagts på en filosofisk fakultet, det vill säga inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap eller matematik. Här kan du läsa mer om högskola och universitet. Filosofie- eller Ekonomie kandidatexamen Utbildning och studier. Jag tycker att du ska välja endast FEK då statsvetenskap verkar så onödigt. En kandidatexamen får du genom att läsa ett ekonomprogram på 180 hp eller genom att läsa fristående kurser. Din examen kan inriktas mot antingen företagsekonomi eller nationalekonomi. Läser du ett program väljs inriktningen oftast efter 1–1,5 år.

Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. På Handelshögskolan kan du genom fristående kurser ta ut en Ekonomie kandidatexamen eller en Filosofie kandidatexamen. Observera det inte går att ta ut en juristexamen genom fristående kurser. För att kunna ta ut en kandidatexamen genom fristående kurser behöver du läsa totalt 180 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Filosofie masterexamen / Master of Science (120 credits) Ekonomie* masterexamen / Master of Science (120 credits) Politices** masterexamen / Master of Science (120 credits) * Förledet "Ekonomie" används för: 1. Kandidatexamen inom nationalekonomi som inkluderar minst 30 hp företagsekonomi samt för kandidatexamen inom företagsekonomi som inkluderar minst 30 hp nationalekonomi.
Hypnotiserad

Ekonomie eller filosofie kandidatexamen

Kandidatexamen utfärdas inom de huvudområden med eventuella inriktningar som inrättats på grundnivå vid Mälardalens högskola (Xx anger huvudområde). - Ekonomie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Business and Economics - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Xx Degree of Bachelor of Artsin Xx Kandidatexamen, Magister- och Masterexamen kan utfärdas med de olika förleden Filosofie, Ekonomie eller Teknologie. Du hittar vilka förled som är knutna till respektive ämnen i dokumentet Huvudområden vid Linnéuniversitetet under rubriken här under med samma namn. En kandidatexamen på grundnivå omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp ska utgöras av ett huvudområde, inklusive ett examensarbete om 15 hp på kandidatnivå.

Högskoleexamen Högskoleexamen. Högskoleexamen (utan inriktning) Medieproduktion (inr) Naturguidning (inr) Nät- och kommunikationsteknik (inr) Fristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis till en kandidatexamen. Det finns två olika examina om du väljer att läsa Företagsekonomi som huvudområde: Filosofie kandidatexamen, 180 hp; Ekonomie kandidatexamen, 180 hp; Det finns även möjlighet att läsa vidare till en Ekonomie magisterexamen, 60 hp. Filosofie kandidatexamen, 180 hp Kandidatprogram i huvudområdet om totalt 180 hp. eller Huvudområde, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. 90 hp Valfria kurser.
Three hearts 7 5

Modersmåls- eller tvåspråkig nivå  Nationalekonomer arbetar med ekonomisk analys inom både privat och offentlig sektor. De som har tagit en examen i nationalekonomi de senaste åren jobbar  Gävle, Sweden. Ekonomie magister i företagsekonomi, inriktning fastghetsekonomi & marknadsföring. Filosofie kandidat i Medie och kommunikationsvetenskap Consistorii utlåtande inhemtades och ärendet handlades först af Ekonomie 1883 nådig kungörelse angående ändrade fordringar för filosofie kandidatexamen  äldrar : ekonomie - direktören Abratitelrollen i Strindbergs > Gustaf Vasa » , dir område — hans gamle vicomte aflagt filosofie kandidatexamen , begynte han  doktorsexamen (i normalfallet minst motsvarande två Filosofie doktor har skrivit avhandling och disputerat vid humanistisk fakultet, grundutbildning som civilekonom, ekonomie magister eller ekonomie kandidat.

Hejsan!

Jag undrar vad som egentligen är skillnaden mellan en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi och en ekonomi kandidatexamen? Hur skulle arbetsgivarna se på detta och kan man väljas bort för att man "bara" har en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi istället för en ekonomi kandidatexamen? Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och Kandidatexamen requires: – that of the 90 credits within the main field at least 30 credits must be at C-level including the independent project of at least 15 credits, – that the main field must be established at bachelor level at Mittuniversitetet, and – optional courses of 90 credits. Ekonomie kandidatexamen requires: En ekonomie kandidatexamen avläggs efter tre års heltidstudier (180 högskolepoäng) [3] på ekonomprogrammet vid ett universitet eller högskola. Lärosäten som kräver höga antagningspoäng [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] inom ekonomi är bland andra: Handelshögskolan , [ 2 ] Uppsala Universitet [ 7 ] och Lunds universitet . [ 8 ] Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 hp där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet som kan vara antingen företagsekonomi eller nationalekonomi, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp inom huvudområdet.
Varumarke korsord

upphovsrätt text på internet
classical music london
vad kan man läsa efter barn och fritidsprogrammet
ma eq
översätta till danska
kritisk reflektion

ekonomer tre år efter examen 2017 - Mynewsdesk

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument. Fråga: Hejsan!

Jag undrar vad som egentligen är skillnaden mellan en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi och en ekonomi kandidatexamen? Hur skulle arbetsgivarna se på detta och kan man väljas bort för att man "bara" har en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi istället för en ekonomi kandidatexamen? Filosofie kandidatexamen - är en definition på examen som omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med fördjupning inom ett huvudområde inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet.


Adri de ridder
i avtalet

Utbildning Samvetarna

Titeln civilekonom har funnits länge medan möjligheten till examen som civilekonom har bara funnits sedan 2007.

Examen och diplomering - Företagsekonomiska institutionen

Kandidatexamen kan också ges ett förled. Förledet kan vara ekonomie, filosofie, politices eller teknologie. Ett förled fordrar en viss kombination av huvudområde och ett andraämne. 2019-03-27 Ekonomie kandidatexamen.

Kandidatexamen ges alltid med ett efterled, vilket motsvaras av ett huvudområde. Kandidatexamen kan också ges ett förled. Förledet kan vara ekonomie, filosofie, politices eller teknologie. Ett förled fordrar en viss kombination av huvudområde och ett andraämne. Följande kandidatexamina kan ha företagsekonomi som huvudämne: Filosofie kandidatexamen Bachelor of Science. En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng. För att få utfärdat en filosofie kandidatexamen med företagekonomi som huvudområde krävs 1–90 hp i företagsekonomi och 90 hp i andra valfria ämnen.