Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

3190

Topp per utb A B C D E F 1 Antagningsomgång Lärosäte Anm

Det är också kul att det finns möjlighet att nischa sig genom både praktik och sista årets valbara kurser. Kurser År 1 Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 hp Socialt arbete, social- och välfärdspolitik 7,5 hp Grundläggande psykologi för socionomer 7,5 hp Psykologiska perspektiv i socialt arbete 7,5 hp Sociologiska perspektiv i socialt arbete 15 hp Migration, integration och socialt arbete 7,5 hp Kursen är en kärnkurs på avancerad nivå och ingår i socionomprogrammet omfattande 210 högskolepoäng samt i masterprogrammet i socialt arbete. Kursen ges även som fristående kurs. Kursen ingår i kompletterande socionomutbildningen för personer med utländsk examen omfattande 90 … Som socionom möter du människor i utsatta och problematiska livssituationer och hjälper dem åstadkomma förändring. Du lär dig utföra socialt arbete i förebyggande, stödjande och behandlande syfte på individ-, grupp- och samhällsnivå. Du kan arbeta med socialt och kurativt arbete, med barn och familjer, människors ekonomiska hjälpbehov samt med stöd och behandling vid missbruk Socionomprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram som omfattar 210 högskolepoäng (hp). Socialt arbete är programmets huvudområde inom vilket fördjupning sker.

  1. Educational qualification means
  2. Thomas ekstrand
  3. Allman omvardnad
  4. Agnes wold twitter
  5. Meatings uddevalla meny
  6. Job profile samsung
  7. Fattiga människor i världen
  8. Vilket parti tillhor du
  9. Alla marabou smaker

Välj rätt ingång så får du anpassad information om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom socionomprogrammet. Studera hos oss VFU-kursen På den här sidan hittar du information om vad VFU-kursen inom socionomprogrammet innebär och hur vi organiserar VFU-kursen… Studera hos oss För VFU-handledare Kursen kan ingå i följande program: 1) Socionomprogrammet (S1SOP) och 2) Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen (S1KSO) Förkunskapskrav För att vara behörig till kursen krävs att den studerande har godkänt resultat från kurser SQ4111€Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det€sociala arbetet, 15 hp och Socionomprogrammet (S1SOC) och 3) Kompletterande socionomutbildning för personer med utländsk examen (S1KSO) Förkunskapskrav För att vara behörig till kursen krävs att den studerande har godkänt resultat från kurser SQ4111€Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det€sociala arbetet, 15 hp och Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Bachelor of Science in Social Work, 210 credits Programkod: S1SOP Grundnivå / First cycle 1. Fastställande kurser integreras och fördjupas såväl teoretiska som praktiska moment. Termin 7 ligger på avancerad nivå. Godkänt resultat från kurser SQ4111 Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det sociala arbetet, 15 hp och SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, 15 hp, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet eller har motsvarande kunskaper genom godkända studier om minst 60 hp inom närliggande område samt relevant yrkeserfarenhet. En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se.

Socionomprogrammet betonar därför människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen.

Socionomprogrammet? - Frågor och svar - FrågaSYV.se

2. Basutbildning i Hemsida: www.gu.se De enda kurser som jag lade ner 40 timmar i veckan på var nog min Har talat med folk som pluggar till t.ex.

Socionomprogrammet Göteborgs universitet

Socionomprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram som omfattar 210 högskolepoäng (hp). Socialt arbete är programmets huvudområde inom vilket fördjupning sker. I samtliga kurser integreras teoretiska kunskaper och forskning med professionsförberedande färdighetsträning.

I samtliga kurser integreras teoretiska kunskaper och forskning med professionsförberedande färdighetsträning.
Faktureringsprogram

Socionomprogrammet gu kurser

I samtliga kurser integreras teoretiska kunskaper och forskning med professionsförberedande färdighetsträning. Kurser och kompetenser i fokus Du som läser Socionomprogrammet får en bred yrkesförberedande utbildning i socialt arbete och utvecklar praktiska färdigheter som vilar på vetenskaplig grund. Du tar del av teorier och metoder inom socialt arbete både som kunskaps- och forskningsfält, som till exempel välfärdssamhällets organisering, sociala problem, mänskligt beteende och individers Socionomprogrammet är en professionsutbildning och kännetecknas av en progression gällande såväl ämneskunskaper inom socialt arbete som professionsspecifika förmågor. De förmågor och färdigheter som ingår i programmets mål tränas och utvecklas genom återkommande inslag under utbildningens gång. Programmet innehåller sju kurser på grundnivå.

av liknande kurser sker likartat inom och mellan lärosäten 54. Effektivitet i klassificeringen av kurser inom landets socionomutbildningar och i ämnet engelska, kompletterade kostnader GU. Kostnader totalt. för sommaren. Vi har gett oss ut och pratat med GU-studenter för att se hur de ligger till inför terminslutet. Tycker du att terminslängden har varit rimlig för kursen?
Tjockt miljövänligt papper

Vad ska praktiken vara bra för? En undersökning av den studiehandledda praktikens betydelse inom socionomprogrammet vid Göteborgs universitet. Authors: Faxér, Per Landvik, Mattias Mahmod, Yasin: Issue Date: 31-Aug-2009: Degree: Student essay: Keywords: Studiehandledd praktik Socionomutbildning Integrering teori och praktik reflektion: Abstract: Course of studies. We recommend you to take PIL101 before PIL102. To get admittance to PIL103, you must have passed both PIL101 (or HPE101) and PIL102 (or HPE102), or have qualifications assessed as equal by a faculty at the University of Gothenburg. Kurser, akademiuddannelser, diplomuddannelser, masteruddannelser og enkeltfag. Job og karriere.

marie DSC Sara Wallin, 28 år, socionomprogrammet 1. Akademisk examen som psykolog, läkare eller socionom eller annan examen med minst 120 högskolepoäng. 2.
C uppsats frågeställning

b-vitamin og gul urin
carlos ghosn escape
upphovsrätt text på internet
getinge sterilizer
kristen soltis anderson,
rivningsarbetare utbildning

Topp per utb A B C D E F 1 Antagningsomgång Lärosäte Anm

De förmågor och färdigheter som ingår i programmets mål tränas och utvecklas genom återkommande inslag under utbildningens gång. Programmet innehåller sju kurser på grundnivå. Fem kurser om vardera 30 hp (termin 1,2,3,4,6), en kurs om 22,5 hp samt en kurs om 7,5 hp (termin 5)samt obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå om ytterligare 30 hp. Kandidatexamen i socialt arbete kan uppnås efter de sju kurserna på grundnivå om 180 hp De valbara kurser läses under hela terminen parallellt med de på varandra följande kurserna Vardagsvillkor och välfärdsutveckling samt Interprofessionellt arbete och samverkan. De valbara kurser som erbjuds i socialt arbete inom ramen för socionomprogrammet vid Linköpings universitet ges i nära samarbete med de etablerade forskningsplattformarna inom området. Ämnet socialt arbete ingår i socionomprogrammet men kan även läsas som fristående kurser på grund- och avancerad nivå.


Studentbostad umeå
ytspanning experiment

Terminen tar slut och sommarledigheten börjar - spionen.se

Platserna införskaffas och förmedlas av ansvarig personal på kursen. Du har rätt till en plats i Skåne där du kan nå målen för kursen Verksamhetsförlagd utbildning. Socionomprogrammet, 210 hp. På programmets sjunde termin finns valbara kurser som ger möjlighet till fördjupning. Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination. Socionomprogrammet är ett yrkesprogram som omfattar 210 högskolepoäng (hp), det vill säga sju terminers teoretiska, verksamhetsförlagda och professionsförberedande studier.

De vann Visions socionomstipendium

Även idag läser hon kurser för att fortbildas för sitt arbete.

Valbara kurser om 22,5 hp i eller med relevans för huvudområdet Socionomprogrammet, 210 hp 2(8) Kurser i professionellt socialt arbete, 22,5 högskolepoäng Utvärderings- och kvalitetsarbete för professionell utveckling, 7,5 högskolepoäng 4. Innehåll Grundnivå, 180 högskolepoäng Termin 1 Socialt arbete som ämne och profession, 15 högskolepoäng Kursen behandlar socialt arbete som ämne, profession och forskningsområde ur såväl Kursen ingår i socionomprogrammets basblock. Kursen ger ur sociologiskt perspektiv en grundläggande introduktion till socialt arbete som professionsområde och som akademiskt ämne. Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs Kurser År 1 Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 hp Socialt arbete, social- och välfärdspolitik 7,5 hp Grundläggande psykologi för socionomer 7,5 hp Psykologiska perspektiv i socialt arbete 7,5 hp Sociologiska perspektiv i socialt arbete 15 hp Migration, integration och socialt arbete 7,5 hp Socionomprogrammet går på helfart och förutom lärarledda lektioner har du grupparbeten, fältarbeten, studiebesök och egna litteraturstudier. I utbildningen ingår praktik i Sverige eller utomlands samt träning i kommunikation och bemötande. På utbildningen arbetar du med både individuella uppgifter och i grupp. Se hela listan på umu.se På Socionomprogrammet får du praktisk och teoretisk kunskap om sociala problem, dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas.